Exhibice pro mateřské školy

Dne 21. května 2003 se v tělocvičně TJ Slávie Kroměříž
uskutečnila přehlídka sportů pro mateřské školy z celé Kroměříže. K
vidění byla všechna sportovní odvětví, která se na Slávii cvičí. U
toho náš oddíl samozřejmě nemohl chybět.

Celá akce, kterou pořádala TJ Slávia Kroměříž a Dětský klub Dráček,
trvala asi 2 hodiny. Nejdříve se děti trochu rozpohybovaly u
aerobiku. Pak přišli judisté a po nich my, karatisté.

Součástí našeho vystoupení byly ukázky kata, kumite i sebeobrany.
Můj názor je, že naše ukázka na děti zapůsobila asi nejvíc, a to
nejen proto, že karate je přece jen o něco krásnější na pohled než
třeba ping-pong, ale také díky skvělému secvičení celé exhibice.
Výrazný podíl na tom měla i výborná komunikace s dětmi, které se
ujal Martin Skřenek, a kterou jsem u jiných oddílů vůbec
nezaznamenal.

Po nás přišla ještě ukázka ping-pongu, basketbalu a moderní
gymmnastiky. Dokonce i šachisté ukázali dětem svou klubovnu a učili
je základům této hry.

Bohužel se nám nepodařilo celý program nafotit tak, jak jsme si
představovali, takže ve fotogalerii tuto akci nenajdete. Jedinou
zdařilou fotku jsme pořídili těsně před začátkem exhibice (viz
níže).