Kata

Kata Goju – ryu

 

Gekisai Dai Ichi a Ni – překlad značí „útočit, rozdrtit“
Jsou to velice silné katy, které rozvíjí kombinaci rukou – nohou a základní práci nohama.

 • video Gekisai Dai Ichi (Jaromír Musil 6. DAN)

 • video Gekisai Dai Ni
 • Bunkai Gekisai Dai Ichi + Bunkai Gekisai Dai Ni
 • Renzoku bunkai

Saifa – překlad znamená „roztržení, roztrhat“
V Číně se druhá část jména vysloví „ha“ , ale vlivem Okinawského dialektu se pozměnila slabika na „fa“ či „fuwa“ . Bunkai katy Saifa zahrnuje především osvobozování se z úchopu útočníka.

 • video Saifa

 • video Saifa bunkai

Video komplet: Gekisai Ni, Saifa, Seipai, Seisan:

Seiyunchin – překlad znamená „zvítězit překonáním vzdálenosti“
Katu charakterizují nízké postoje Shiko dachi a Neko ashi dachi. Taktéž úchopy a stržení k zemi. Když ji učíval Yagi Dai Sensei tak vyžadoval pevné držení a přemísťování v nízkých postojích. Pro tyto nízké postoje je Seyunchin jednou z důležitých tréninkových kat a také představuje trénink v nízkých postojích, tak typický pro Naha-te. Když je kata správně prováděná ,tak posiluje a zlepšuje uvolněnost nohou i kyčlí.

 • video Seiyunchin
 • video Seiyunchin bunkai

Shisochin – „zvítězit ve čtyřech směrech“
„Shi“ jsou čtyři , „so“ je směr a „chin“ je bitva. Shisochin používá typické otevřené ruce – jde o techniky tygra a klasické čínské techniky – jako je např. technika „rozlobený tygr prochází lesem“.

 • video Shisochin
 • video Shisochin bunkai

Sanseru – 36 = 6×6
Prvních šest jsou oči, uši, nos, jazyk, tělo a duch. Druhých šest symbolizuje barvu, hlas, vůni, chuť, dotek a spravedlnost. Sanseru kata rozvíjí nízké kopy a techniky oběma rukama současně. Charakteristickým pohybem pro Sanseru v Goju-Ryu je nidan geri.

 • video Sanseru kata + bunkai

Seipai – 18 = 3×6
Šest je druhá šestka ze Sanseru a trojka symbolizuje dobro,zlo a mír. Meitoku Yagi často říkával, že je založena na technikách jeřába,toto je zvláště patrné z postojů,švihových úderů a také z úhybové práce nohama.

 • video Seipai

  video Seipai kata a bunkai

Kururunfa – „věčná mírumilovnost zastaví rozbíjení“
Zahrnuje širokou paletu technik otevřenou rukou a speciální koordinaci nohou a rukou. Stejně jako Sesan má i Kururunfa měkké pohyby následované tvrdými pohyby. V Kururunfě je však tento rozdíl více zvýrazněný, pomalé prodloužené pohyby následované pausou, střídají prudké devastující explosivní techniky, poté se cyklus opět opakuje.

 • video Kururunfa kata  a bunkai

Seisan – 13
Třináctka v Číně má symboliku štěstí a prosperity. Sesan je estetická kata vyzdvihující ideály Goju Ryu použitím četných tvrdých a měkkých technik. Je to charakteristická kata v Goju Ryu systému. Říká se, že byla oblíbenou katou Chojuna Miyagiho.

 • video Seisan

 

Suparinpei (Pechurin) – 108
3×36=108 má zvláštní význam v budhismu.Věří se, že člověk má celkem 108 hříchů a proto zvon v budhistických klášterech na 31. prosince odbíjí 108 krát, aby odehnal tyto duchy. Spočítaním 36 symbolů jako v Sanseru x 3 je Suparinpei. Je to nejdelší kata Goju-Ryu. Využívá širokého množství technik. Zahrnuje kontrolu dýchání, obsahuje nejširší množství aplikací a má hluboký vnitřní význam.

 • video Suparinpei

Sanchin – tři bitvy
Originální čínský znak znamená „probodnout rukou“. Kanryo Higaonna učil Sanchin otevřenou rukou, dodnes je tak vyučovaná v Uechi-Ryu. Miyagi Chojun ji pozměnil do ruky v pěst, zatímco Kyoda Juhatsu – Toon Ryu pořád zachovává otevřené ruce. 3 (san) bitvy (chin) znamenají- mysl, tělo a duch a pracují jako jeden celek. Usilujeme o jednotu ducha, těla a mysli za pomoci tvrdého cvičení.

Tensho

 • video Tensho 

 • Kata Tensho + bunkai

 

7 Kata Study | Goju-ryu | Meitetsu Yagi / Gekisai1&2,Saifa,Shisochin,Sanseiru,Seisan,Seipai

 • výukové video sedmi kata

Kata na závodišti:

Názorná pravidla KATA:

 

Hodnocení kata 
Při hodnocení předvedených kata jednotlivců či družstev, bude panel soudců posuzovat cvičení dle dvou hlavních kritérií (technické parametry, atletické parametry).
Cviční je hodnoceno od úklony před začátkem cvičení až po úklonu, která končí kata s výjimkou medailových zápasů v kategorii kata družstev, kde hodnocení, stejně jako měření časomíry, začíná
úklonou před začátkem cvičení KATA a končí, když závodníci provedou úklonu po předvedení BUNKAI.
Mírné variace kata závodníkova stylu (RYU-HA) jsou povoleny.
Závodníci musí předvést odlišnou kata v každém kole. Jednou zacvičená kata již nemůže být opakována – dokonce ani při užití KATA v případě remízy.  Jsou povolena pouze KATA z oficiálního seznamu KATA uvedeného níže.

Bodový systém
Technické parametry a atletické parametry jsou hodnoceny samostantým bodovým ohodnocením na stejné škále od 5,0 do 10,0 po 0,2 bodech, kde 5,0 stanovuje nejnižší možné bodové ohodnocení pro předvedení KATA, které je akceptovatelné a 10,0 stanovuje perfektní předvedení.
Diskvalifikace je znázorněna 0,0 bodu.
Bodový systém eliminuje dvě nejvyšší a dvě nejnižší bodové ohodnocení pro technické parametry a atletické parametry a vypočítá celkové skóre v poměru 70 % pro technické parametry a 30 % pro atletické parametry.
Při hodnocení soutěže družstev má BUNKAI stejnou důležitost jako předvedení samotné KATA.

 

Předvedení KATA Předvedení BUNKAI (aplikováno pouze v soutěži družstev o medailová umístění)
1. Technické parametry 1. Technické parametry
a. Postoje a. Postoje
b. Techniky b. Techniky
c. Přemisťování c. Přemisťování
d. Načasování/Synchronizace d. Načasování
e. Správné dýchání e. Kontrola technik
f. Ohnisko síly (kime) f. Ohnisko síly (kime)
g. Shoda (soudržnost dovedností v základech KIHONI svého stylu (RYU-HA) v kata) g. Shoda (použití skutečných pohybů prováděných v kata)
2. Atletické parametry 2. Atletické parametry
a. Síla a. Síla
b. Rychlost b. Rychlost
c. Stabilita c. Stabilita

 

 

Diskvalifikace při soutěži kata

Závodník nebo družstvo může být diskvalifikováno z níže uvedených důvodů:
1. Předvedení nebo nahlášení nesprávné KATA.
2. V případě neprovedení úklony na začátku a na konci cvičení KATA.
3. Výrazná pauza či zastavení v průběhu cvičení KATA.
4. Narušení funkce soudce při KATA (např. soudce musí závodníkovi z bezpečnostních důvodů uvolnit prostor nebo fyzický kontakt se soudcem).
5. Závodníkovi spadne v průběhu cvičení KATA pás.
6. Překročení limitu 5 minut při cvičení KATA a BUNKAI.
7. Provedení techniky hodu tzv. nůžek na oblast krku v BUNKAI (JODAN KANI BASAMI).
8. Neuposlechnutí nařízení hlavního soudce nebo jiné nevhodné chování.

 

Chyby v provedení kata

Pokud se objeví v provedení KATA následující chyby, musí být posouzeny.

1. Mírná ztráta stability.
2. Provedení pohybu nesprávným či nedokonalým způsobem, jako je chybný či neúplně provedený blok či úder mimo zásahovou oblast.
3. Nesynchronní pohyby, jako např. provedení techniky před dokončením přemístění těla, v soutěži družstev nesynchronní provedení technik jednotlivých členů týmu.
4. Použití zvukových podnětů (od jakékoli jiné osoby, včetně člena týmu) či dalších teatrálních pohybů, jako je dupání nohou, údery do hrudi, paží nebo karate-gi, či nepřiměřené dýchání musí být považováno soudci za velmi vážnou chybu při hodnocení předvedení KATA – na stejné úrovni, jakou by bylo potrestání dočasné ztráty stability.
5. Uvolnění pásu do té míry, že začíná padat v průběhu cvičení z boků.
6. Plýtvání času, včetně zdlouhavého nástupu, úklony nebo jiné prodloužení započetí předvedení KATA.
7. Přivodění zranění způsobené nekontrolovaností technik v průběhu BUNKAI.

VÝKLAD:
I. Kata není vyjádřením divadelním nebo tanečním. Kata musí obsahovat tradiční principy a hodnoty, musí vyjadřovat skutečný smysl boje koncentraci, sílu a potenciální účinek její techniky. Musí demonstrovat sílu, pevnost a rychlost – jako i krásu, rytmus a stabilitu.
II. Předvádění stavu bezvědomí v průběhu cvičení BUNKAI je nevhodné: Po provedení techniky, která vedla ke sražení závodníka na zem, by se měl závodník zvednout na jedno koleno nebo vstát.
III. V soutěži kata družstev všichni tři členové týmu musí začínat tváří ve stejném směru a čelem k hlavnímu soudci.
IV. Členové družstva musí demonstrovat v cvičení jeho znalost ve všech aspektech, které kata obsahuje, současně musí dosáhnout synchronizace cvičení.
V. Je základní povinností kouče nebo závodníka zajistit, že KATA, která je oznámena dobrovolníkovi je řádnou kata pro dané kolo.
VI. Provedení techniky hodu tzv. nůžek na oblast krku v BUNKI (KANI BASAMI), je zakázáno. Provedení této technika je ovšem dovoleno na tělo.
VII. Příklad vyhodnocení výsledku:


VIII. Pro soutěže nezapočítávající se do WKF rankingu nebo Olympijské kvalifikace, může být počet soudců snížen na 5. V takových případech se škrtá pouze nejvyšší a nejnižší známka namísto dvou nejvyšších a dvou nejnižších známek.

 

 

MORIO HIGAONNA Goju-ryu Master 10th Dan

 • 1. část
 • 2. část
 • 3. část
 • 4. část
Morio Higaonna, 10th dan Okinawa Goju-ryu karate. Photographed at the Naha Budokan Sept 1st 2014.

Morio Higaonna, OKINAWA GOJU-RYU KARATE 沖縄で全身武器の空手家に会った

O Kata od Morio Higaonny Sensei

Kata je vzorec pohybů, který zahrnuje série logických a praktických obranných a útočných technik. V každé kata je uložena určitá skladba pohybů,které student může cvičit sám, bez partnera. Tyto katy byly vytvořeny starými mistry po mnoha letech výzkumu, cvičení a zkušeností z bojů.

Aplikace kata se rozvíjely a byly testovány ve skutečném boji. Takto se kata zlepšovala a rozvíjela do podoby,tak jak ji známe a cvičíme dnes. Vzhledem k času, ale i komplexnímu vývoji katy je nemožné vystopovat skutečný vývoj,který kata podstoupila. Je však známo, že staří mistři studovali boj zvířete proti zvířeti, člověka proti zvířeti a člověka proti člověku. Studovali také fyziologii lidského těla ve vztahu k boji,oběh krve v průběhu 24 hod, zranitelnost vitálních bodů vzhledem k denní době, západu a východu slunce a také k přílivu a odlivu. Všechny tyto elementy začlenili do kat. Důvody, proč se kata rozvíjela byly různé, jednak důvod čistě sebeobranný tak, jak ho cvičili obyčejní lidé před 1600 lety v Číně. Ale byly to i důvody pro posílení ducha a těla, pro které kata cvičili budhističtí mniši.

Skutečný význam a duch karate jsou uloženy v kata a pouze jejich praktikováním jim můžeme porozumět. Z toho důvodu, když zjednodušíme katu pro začátečníky nebo si ji upravíme pro soutěže, ztratí se z ní opravdový význam a duch karate.

V karate není první útok. Každá kata začíná obranným pohybem. Ale nejlepší obranou je umět vyhnout se útoku. Proto se také říká, že karate je uměním moudrého člověka. Pro správné cvičení kat je nutné každý pohyb opakovat znovu a znovu. Pouze opakování navodí reflexní reakci. Důležitým aspektem kat je, že mohou být cvičeny kdekoli a kdykoliv. Jestliže katu cvičí dobře trénovaný člověk, nabývá její dynamická síla i kvalitu estetickou.

Téměř všechny kata Goju Ryu přinesl Kanryo Higaonna z Číny na Okinawu. Cvičil po mnoho let u Ryu Ryuko Senseie v provincii Fukien v Číně. Originální tvůrci kat jsou neznámí. Mnoho kat má názvy čísel, které symbolizují nějaký budhistický koncept. Suparinpei-108(36×3), Sanseru-36(6×6), Sepai- 18(3×6).

Čtyři katy – Gekisai Dai Ichi,Gekisai Dai Ni, pozměněná Sanchin a Tensho jsou relativně nové a vytvořil je Chojun Miyagi Sensei. Gekisai Dai Ichi a Ni byly vytvořeny s cílem zpopularizovat karate pro mladé lidi. Tyto dvě katy jsou poměrně jednoduché pro pochopení.

Miyagi Chojun Sensei uchoval základ ze Sanchin Higaonny Kanryo Senseie a nová Sanchin je tak určitou variací předchozí. Cílem úprav bylo vyvážit starou Sanchin. Nová Sanchin vede k symetrickému rozvoji svalstva, k optimálnímu využívání celého těla a současně předchází poranění zad a jiných partií.

Sanchin představuje Go a Tensho Ju princip. Jedním z významů katy Tensho je koncentrace na měnící se ohniskové body při provádění měkkých pohybů rukou – navíc se těmito měkkými pohyby rukou generuje obrovská síla.

Gōgen Yamaguchi: Goju Ryu Karate-Do