Kata

Kata Goju – ryu

 

Gekisai Dai Ichi a Ni – překlad značí „útočit, rozdrtit“
Jsou to velice silné katy, které rozvíjí kombinaci rukou – nohou a základní práci nohama.

 • video Gekisai Dai Ichi zde
 • video Gekisai Dai Ni zde
 • Bunkai Gekisai Dai Ichi + Bunkai Gekisai Dai Ni zde

Saifa – překlad znamená „roztržení, roztrhat“
V Číně se druhá část jména vysloví „ha“ , ale vlivem Okinawského dialektu se pozměnila slabika na „fa“ či „fuwa“ . Bunkai katy Saifa zahrnuje především osvobozování se z úchopu útočníka.

 • video Saifa zde a zde
 • video Saifa bunkai zde

Seiyunchin – překlad znamená „zvítězit překonáním vzdálenosti“
Katu charakterizují nízké postoje Shiko dachi a Neko ashi dachi. Taktéž úchopy a stržení k zemi. Když ji učíval Yagi Dai Sensei tak vyžadoval pevné držení a přemísťování v nízkých postojích. Pro tyto nízké postoje je Seyunchin jednou z důležitých tréninkových kat a také představuje trénink v nízkých postojích, tak typický pro Naha-te. Když je kata správně prováděná ,tak posiluje a zlepšuje uvolněnost nohou i kyčlí.

 • video Seiyunchin zde
 • video Seiyunchin bunkai zde a zde

Shisochin – „zvítězit ve čtyřech směrech“
„Shi“ jsou čtyři , „so“ je směr a „chin“ je bitva. Shisochin používá typické otevřené ruce – jde o techniky tygra a klasické čínské techniky – jako je např. technika „rozlobený tygr prochází lesem“.

 • video Shisochin zde
 • video Shisochin bunkai zde a zde

Sanseru – 36 = 6×6
Prvních šest jsou oči, uši, nos, jazyk, tělo a duch. Druhých šest symbolizuje barvu, hlas, vůni, chuť, dotek a spravedlnost. Sanseru kata rozvíjí nízké kopy a techniky oběma rukama současně. Charakteristickým pohybem pro Sanseru v Goju-Ryu je nidan geri.

 • video Sanseru zde

Seipai – 18 = 3×6
Šest je druhá šestka ze Sanseru a trojka symbolizuje dobro,zlo a mír. Meitoku Yagi často říkával, že je založena na technikách jeřába,toto je zvláště patrné z postojů,švihových úderů a také z úhybové práce nohama.

 • video Seipai zde

Kururunfa – „věčná mírumilovnost zastaví rozbíjení“
Zahrnuje širokou paletu technik otevřenou rukou a speciální koordinaci nohou a rukou. Stejně jako Sesan má i Kururunfa měkké pohyby následované tvrdými pohyby. V Kururunfě je však tento rozdíl více zvýrazněný, pomalé prodloužené pohyby následované pausou, střídají prudké devastující explosivní techniky, poté se cyklus opět opakuje.

 • video Kururunfa zde

Seisan – 13
Třináctka v Číně má symboliku štěstí a prosperity. Sesan je estetická kata vyzdvihující ideály Goju Ryu použitím četných tvrdých a měkkých technik. Je to charakteristická kata v Goju Ryu systému. Říká se, že byla oblíbenou katou Chojuna Miyagiho.

 • video Seisan zde

Suparinpei (Pechurin) – 108
3×36=108 má zvláštní význam v budhismu.Věří se, že člověk má celkem 108 hříchů a proto zvon v budhistických klášterech na 31. prosince odbíjí 108 krát, aby odehnal tyto duchy. Spočítaním 36 symbolů jako v Sanseru x 3 je Suparinpei. Je to nejdelší kata Goju-Ryu. Využívá širokého množství technik. Zahrnuje kontrolu dýchání, obsahuje nejširší množství aplikací a má hluboký vnitřní význam.

 • video Suparinpei zde

Sanchin – tři bitvy
Originální čínský znak znamená „probodnout rukou“. Kanryo Higaonna učil Sanchin otevřenou rukou, dodnes je tak vyučovaná v Uechi-Ryu. Miyagi Chojun ji pozměnil do ruky v pěst, zatímco Kyoda Juhatsu – Toon Ryu pořád zachovává otevřené ruce. 3 (san) bitvy (chin) znamenají- mysl, tělo a duch a pracují jako jeden celek. Usilujeme o jednotu ducha, těla a mysli za pomoci tvrdého cvičení.

 • video Sanchin zde

 Komplet video: kata Gekisai Ni Saifa Seipai Seisan zde

Kata na závodišti:

Názorná pravidla KATA zde

 

Hodnocení kata

 1. Při hodnocení předvedených kata jednotlivců či družstev bude panel soudců posuzovat cvičení dle 3 hlavních kritérií, přičemž každé hlavní kritérium má v rozhodování stejnou váhu.
 2. Cvičení je hodnoceno od úklony před začátkem cvičení KATA až po úklonu, která končí KATA s výjimkou medailových zápasů kategorií KATA DRUŽSTEV, kde hodnocení, stejně jako měření časomíry začíná před začátkem cvičení KATA a končí když závodníci provedou úklonu po předvedení BUNKAI.
 3. Všechna 3 hlavní kritéria se vyznačují stejnou důležitostí při hodnocení cvičení kata.
 4. Při hodnocení soutěže družstev má BUNKAI stejnou důležitost jako předvedení samotné kata.

 

Předvedení KATA Předvedení BUNKAI (aplikováno pouze v soutěži družstev o medailová umístění)
1. Shoda 1. Shoda (s předvedením KATA)
s provedenou formou a standardů aplikovaného stylu (Ryu-ha). užití takových pohybů, které byly vykonány v samotné KATA
2. Technické předvedení KATA 2. Technické předvedení KATA
a. Postoje a. Postoje
b. Techniky b. Techniky
c. Přesuny c. Přesuny
d. Načasování/Synchronizace d. Načasování
e. Správné dýchání e. Kontrola technik
f. Ohnisko síly (kime) f. Ohnisko síly (kime)
g. Technická obtížnost g. Obtížnost předvedených technik
3. Fyzické předvedení KATA 3. Fyzické předvedení KATA
a. Síla a. Síla
b. Rychlost b. Rychlost
c. Stabilita c. Stabilita
d. Správný rytmus kata d. Načasování technik

 

Diskvalifikace při soutěži kata

Závodník nebo družstvo může být diskvalifikováno z níže uvedených důvodů:

 1. Předvedení nebo nahlášení nesprávné kata.
 2. V případě neprovedení úklony na začátku a konci cvičení KATA.
 3. Výrazná pauza či zastavení v rámci několika sekund v průběhu cvičení kata.
 4. Narušení funkce soudce při kata (např. soudce musí závodníkovi z bezpečnostních důvodů uvolnit prostor; fyzický kontakt se soudcem při kata).
 5. Závodníkovi spadne v průběhu cvičení kata pás.
 6. Překročení limitu 6 minut při cvičení kata a bunkai (kata družstev).
 7. Neuposlechnutí nařízení hlavního soudce nebo jiné nevhodné chování

 

Chyby v provedení kata

Pokud se objeví v provedení kata následující chyby, musí být bráno v úvahu dle shora uvedených kritérií.

 1. Mírná ztráta stability.
 2. Provedení pohybu nesprávným či nedokonalým způsobem (úklona je v rámci tohoto účelu považována za součást cvičení kata), jako je chybný či neúplně provedený blok či úder mimo zásahovou oblast.
 3. Nesynchronní pohyby, jako např. provedení techniky před dokončením přemístění těla, v soutěži družstev nesynchronní provedení technik jednotlivých členů týmu.
 4. Použití zvukových podnětů (od jakékoli jiné osoby, včetně člena týmu) či dalších teatrálních pohybů (jako je dupání nohou, údery do hrudi, paží nebo karate gi, či nepřiměřené dýchání). Bude automaticky potrestáno rozhodčími odečtením celkové části skóre pro technické provedení kata (tím závodník ztrácí jednu třetinu celkového skóre z výkonu).
 5. Uvolnění pásu do té míry, že začíná padat v průběhu cvičení z boků.
 6. Plýtvání času, včetně zdlouhavého nástupu, úklony nebo jiné prodloužení započetí cvičení kata
 7. Přivodění zranění způsobené nekontrolovaností technik v průběhu BUNKAI.

 

MORIO HIGAONNA Goju-ryu Master 10th Dan

Morio Higaonna, 10th dan Okinawa Goju-ryu karate. Photographed at the Naha Budokan Sept 1st 2014.

 

O Kata od Morio Higaonny Sensei

Kata je vzorec pohybů, který zahrnuje série logických a praktických obranných a útočných technik. V každé kata je uložena určitá skladba pohybů,které student může cvičit sám, bez partnera. Tyto katy byly vytvořeny starými mistry po mnoha letech výzkumu, cvičení a zkušeností z bojů.

Aplikace kata se rozvíjely a byly testovány ve skutečném boji. Takto se kata zlepšovala a rozvíjela do podoby,tak jak ji známe a cvičíme dnes. Vzhledem k času, ale i komplexnímu vývoji katy je nemožné vystopovat skutečný vývoj,který kata podstoupila. Je však známo, že staří mistři studovali boj zvířete proti zvířeti, člověka proti zvířeti a člověka proti člověku. Studovali také fyziologii lidského těla ve vztahu k boji,oběh krve v průběhu 24 hod, zranitelnost vitálních bodů vzhledem k denní době, západu a východu slunce a také k přílivu a odlivu. Všechny tyto elementy začlenili do kat. Důvody, proč se kata rozvíjela byly různé, jednak důvod čistě sebeobranný tak, jak ho cvičili obyčejní lidé před 1600 lety v Číně. Ale byly to i důvody pro posílení ducha a těla, pro které kata cvičili budhističtí mniši.

Skutečný význam a duch karate jsou uloženy v kata a pouze jejich praktikováním jim můžeme porozumět. Z toho důvodu, když zjednodušíme katu pro začátečníky nebo si ji upravíme pro soutěže, ztratí se z ní opravdový význam a duch karate.

V karate není první útok. Každá kata začíná obranným pohybem. Ale nejlepší obranou je umět vyhnout se útoku. Proto se také říká, že karate je uměním moudrého člověka. Pro správné cvičení kat je nutné každý pohyb opakovat znovu a znovu. Pouze opakování navodí reflexní reakci. Důležitým aspektem kat je, že mohou být cvičeny kdekoli a kdykoliv. Jestliže katu cvičí dobře trénovaný člověk, nabývá její dynamická síla i kvalitu estetickou.

Téměř všechny kata Goju Ryu přinesl Kanryo Higaonna z Číny na Okinawu. Cvičil po mnoho let u Ryu Ryuko Senseie v provincii Fukien v Číně. Originální tvůrci kat jsou neznámí. Mnoho kat má názvy čísel, které symbolizují nějaký budhistický koncept. Suparinpei-108(36×3), Sanseru-36(6×6), Sepai- 18(3×6).

Čtyři katy – Gekisai Dai Ichi,Gekisai Dai Ni, pozměněná Sanchin a Tensho jsou relativně nové a vytvořil je Chojun Miyagi Sensei. Gekisai Dai Ichi a Ni byly vytvořeny s cílem zpopularizovat karate pro mladé lidi. Tyto dvě katy jsou poměrně jednoduché pro pochopení.

Miyagi Chojun Sensei uchoval základ ze Sanchin Higaonny Kanryo Senseie a nová Sanchin je tak určitou variací předchozí. Cílem úprav bylo vyvážit starou Sanchin. Nová Sanchin vede k symetrickému rozvoji svalstva, k optimálnímu využívání celého těla a současně předchází poranění zad a jiných partií.

Sanchin představuje Go a Tensho Ju princip. Jedním z významů katy Tensho je koncentrace na měnící se ohniskové body při provádění měkkých pohybů rukou – navíc se těmito měkkými pohyby rukou generuje obrovská síla.