Správné chování v karate dojo

Dojo etiketa

Studenti by měli dodržovat tréninkový rozvrh. Neměli by na trénink přicházet pozdě.

Před vstupem do dojo sejměte venkovní oblečení, jako například kabát, šálu a klobouk. Poté, co si u vchodu vyzujete boty, odložte je upraveně a seřazeně. Pokud naleznete neupravenou obuv, rovněž ji srovnejte.

Pokud za vámi u vchodu stojí zkušenější student, nechte ho vstoupit první.

Při vstupu do dojo proneste zřetelně nahlas slova „Onegai shimasu„, která znamenají „prosím, pomoz mi“ tzn. ve studiu karate.

Při vstupu do dojo prokažte úctu ukloněním se dojo oltáři (k obrazu mistra).

Vždy buďte zdvořilý k instruktorům, zkušenějším studentům a starším.

Před začátkem cvičení zajděte na toaletu.

Vždy se snažte udržovat cvičební oděv čistý a upravený. V dojo cvičte pouze v čistém oděvu.

Buďte si vědomi svého fyzického stavu.

Udržujte své nehty na nohou i na rukou upravené tak abyste předešli zranění ostatních studentů během společného cvičení.

Nejezte hodinu před cvičením.

Nezapomeňte na zahřívací cvičení na začátku každého cvičení, i když třeba cvičíte sami.

Když pozorujete cvičení v dojo, seďte vhodným způsobem a neroztahujte nohy. Položte ruce do klína.

Když instruktor ohlásí začátek cvičení, seřaďte se do řady směrem k dojo oltáři.

Když instruktor zvolá „Mokuso“ (meditace), zavřete oči, dýchejte zhluboka ze spodku žaludku, soustřeďte se na tanden (spodní část břicha) a snažte se dosáhnout soustředění.

Při cvičení pozorně a opravdově poslouchejte udělené rady a vydané instrukce.

Při používání cvičebních pomůcek s nimi zacházejte opatrně. Vždy je v pořádku vraťte na původní místo.

Když vám instruktor udílí radu nebo instrukci, poslouchejte pozorně a upřímně. Nezapomeňte dát najevo, že jste radu slyšeli a radě rozumíte.

Každý student by měl znát svůj fyzický stav, výdrž, a sílu. Nenuťte se dělat nemožné.

Instruktor by si vždy měl všímat fyzického stavu každého studenta. Uprostřed tréninku je možné udělat krátkou přestávku.

Pět minut před ukončením tréninku proveďte zklidňující cvičení společně se všemi studenty.

Po ukončení závěrečných cvičení se posaďte do „seiza“ v úvodním postavení.

Zklidněte se a ztište se, soustřeďte svoji mysl a zopakujte si pravidla dojo (Dojo Kun)

Ukloňte se instruktorovi, zkušenějším studentům a sobě navzájem s uznáním a úctou.

Začátečníci a studenti s barevnými pásy by se vždy měli zeptat zkušenějších studentů, pokud mají nějaké otázky. Studovat karate za každé situace je velmi důležité.

Nezapomeňte vždy poděkovat tomu, kdo Vám poskytl nějakou radu o karate.

Cigarety poškozují vaše zdraví nesčetným množstvím způsobů. Kouření nemá ani jeden pozitivní účinek.

Pokud jste zranění, nezačněte cvičit dříve, než je zranění úplně vyléčeno. Během této doby pozorujte tréninky.

Při odchodu z dojo nezapomeňte říci „Arigato gozaimashita“ (mnohokrát vám děkuji) nebo „Shitsurei shimasu“ (promiňte, odpusťte, že odcházím).

 

Některé další body

Když cvičíte s partnerem, ukloňte se a řekněte onegai shimasu před začátkem jakéhokoli cvičení. Po skončení poděkujte slovy arigato gozaimashita nebo domo arigato gozaimashita.

Před cvičením každé katy se ukloňte a řekněte onegai shimasu.

Při změně místa v dojo nepřecházejte přes řady. Jak jen to je možné jděte vnějškem nebo mezi řadami.

Při úpravě kimona se ukloňte a otočte směrem od dojo oltáře. Neupravujte si kimono během cvičení, pokud vám tak není řečeno.

Při postoji yoi mějte levou ruku na pravé. Pravá před levou znamená smrt. Totéž platí pro kimono (karate gi). Levá strana by měla být přes pravou.

 

Onegai shimasu

V některých dojo byste při uklonění řekli ‚Onegai shimasu‘. Onegai shimasu doslova znamená „Udělejte mi tuto laskavost“ nebo „Se vší úctou vás prosím, abyste mi tuto laskavost udělali“. V kontextu karate to může znamenat ‚Prosím, naučte mě‘.

Začátek tréninku:

Shomen ni, rei: Postavte se čelem k dojo a ukloňte se.

Sensei ni, rei: Postavte se svému učiteli čelem a ukloňte se a nahlas řekněte ‚onegaishimasu‘,

Shomen ni: Postavte se čelem k dojo.

Kiritsu: Postavte se v pořadí podle pokročilosti. Postavte se po pravé straně a postavte se do Musubi Dachi.

Ukončení tréninku:

Shugo: Seřaďte se v pořadí podle pokročilosti jako na začátku hodiny.

Seiza

Mokuso: Meditujte. Zavřete oči, uvolněte se a několikrát se zhluboka a jemně nadechněte a nechte vše v dojo za sebou.

Mokuso yame: Ukončete meditaci, otevřete oči.

Shomen ni rei: Postavte se čelem k dojo a ukloňte se.

Sensei ni rei: Postavte se svému učiteli čelem a ukloňte se a nahlas řekněte ‚arigato gozaimashita‘, což znamená, že děkuji.

Otagai ni rei: Postavte se svému partnerovi čelem a ukloňte se a nahlas vyslovte „arigato gozaimashita“, což znamená, že děkuji. Tímto vám chci poděkovat a projevit úctu svým partnerům, kteří s vámi přišli trénovat.

Shomen ni: Postavte se čelem k dojo

Kiritsu: Vstaňte v pořadí podle seniority a ukloňte se.

 

Opuštění dojo

Když na konci hodiny opouštíte dojo, otočte se, otočte se čelem k dojo, ukloňte se a řekněte  „arigato gozaimashita“, což znamená „moc vám děkuji“ nebo „sayonara“, což znamená sbohem.

 

Jak se správně chovat v tradičním dojo?

OSS

V některých dojo byste při pokloně řekli ‚OOS‘ nebo ‚OSU‘ nebo ‚OSS‘. Zajímavé je, že to není japonský termín a nepoužívá se v tradičních karate dojo na Okinawě. „Oss“ nemá svůj původ ani v japonské, ani v jakékoliv jiné etiketě, či tradici a jeho použití se rovná úmyslnému vyjádření arogance. V Japonsku je to takové malé tabu, protože všichni dobře vědí co to znamená, ale jen málo se o tom mluví… takže když na veřejnosti běžně používáte oss, lidé si vás zařadí do jisté skupiny obyvatel (ze které tento pozdrav vzešel), na kterou je třeba si dávat pozor, ale jinak se jí raději vyhnout. Na oss nenarazíte v žádných tradičních uměních v Japonsku, ani karate dódžó na Okinawě. Oss neříkal ani Funakoši, ani Miyagi, Mabuni, Ócuka, Higa, Motobu, Ueči, jmenujte koho chcete … Je smutn,é když lidé, kteří se snaží udržovat odkaz těchto pánů, znásilňují karate kulturu touto vulgaritou. Obzvlášť pan Funakoši, který proslul svou vzdělaností, pacifismem a dobrými mravy se musí otáčet v hrobě, když jeho následovníci po celém světě hrdě užívají jeho básnické jméno (Šótó) a zároveň na sebe pořvávají oss! jak ta nejsprostší Jakuza (pozn. Jakuza = japonská mafiánská organizace).