Soustředění reprezentace Českého svazu karate Goju Ryu

V Pršticích proběhlo o víkendu 7.-9.5.2021 soustředění reprezentace Českého svazu karate Goju Ryu. Soustředění se mohli účastnit pouze nominovaní závodníci, kterých bylo z celé ČR nominováno třicet jedna. Z kroměřížského oddílu karate Goju Ryu byli nominováni závodníci Ivana Laštůvková a Igor Laštůvka, který se ze zdravotních důvodů soustředění neúčastnil. Na soustředění dohlížel tým deseti trenérů v čele s Mudr. Čulenem. Mezi trenéry reprezentace byl i člen kroměřížského oddílu Mgr. Karel Imríšek.