Terminologie v karate

Postoje:
HD – heiko-dachi                                    SD – sanchin-dachi
HsD – heisoku-dachi                              ZD – zenkutsu-dachi
HSD – heiko-sanchin-dachi                  NaD – neko-ashi-dachi
KkD – kokutsu-dachi                              BP – bojový postoj
KiD – kiba-dachi                                      KSD – kosa-dachi
RD – renodži-dachi                                   SHD – shiko-dachi
ST – shizen-tai (volný postoj= BP)

Směr:
Mae – přední                                          Hineri – zadní
Ushiro – vzad                                         Yoko – do strany
Shomen – přední strana                      Shakaku(naname) – 45°
Cyokaku – boční postavení
Oi-xxx – přední ruka / noha              Gyaku-xxx – zadní ruka / noha
soto – venkovní                                    uchi – vnitřní
hanmi – vytočení boku vzad              nanmi – vytočení boků 45°

Pohyb / posun:

Ayumi-ashi – krok
Ushiro-ayumi-ashi – krok vzad
Suri-ashi – posun začínající přední nohou vpřed zadní noha se přisune
Ushiro-suri-ashi – posun začínající zadní nohou vzad a přední se přisune
Yori(cugi)-ashi – posun začínající s přísunem zadní nohy k přední poté přední noha vykročí vpřed
Ushiro-yori(cugi)-ashi – posun začínající s přísunem přední nohy k zadní poté zadní noha vykročí vpřed
Yose-ashi – posun do strany, kdy v levém kamae začíná pohyb pravá nohaza levou a následně se levá noha posouvá do strany
Tai-sabaki – uhyb stranou kdy je pohyb zadní nohy do strany kolem osy přední nohy
Tai-hiraky – úhyb(vychýlení) stranou kolem své osy
Mawate – obrat o 180°

 

Počítání v karate:

 

Ostatní:
T: (tori) – útočník           U: (uke) – obránce

 

Jodan – horní pásmo
Chudan – střední pásmo
Gedan – spodní pásmo

  

SLOVNÍK VÝZNAMŮ V KARATE:

yame = stop
hajime = začněte
yoi = pozor, připravit se, výchozí postavení

sensei ni rei=  pozdrav učiteli

– seiza = sed na patách
– mokuso = soustředit se, meditace

Seiza a mokuso (vpravo)

 

 

 

 

 

– kiai = bojový výkřik

 

gyaku = zadní
hidari = levá
migi = pravá


ren = kombinace dvou technik
sanbon = kombinace tří technik
karate = prázdné ruce
kata= forma technik proti neviditelnému soupeři

kumite= forma zápasu
mawate= otočení / obrat
hikite=  stahující se ruka, protipohyb útočící ruky
musubi dachi = volný postoj (shizentai), paty se dotýkají, špičky jsou od sebe v úhlu 90°
zenkucu dachi = útočný postoj, poměr váhy těla 2/3 přední noha, 1/3 zadní noha
kokucu dachi = obranný postoj, poměr váhy těla 2/3 zadní noha, 1/3 přední noha
kiba dachi = postoj jezdce, těžiště uprostřed
renoji dachi = postoj do písmene L, zadní noha směřuje špičkou ven pod úhlem 45°
ashi dachi = přesun v postoji
oi tsuki = úder přední rukou bez práce boků
gyaku tsuki = úder zadní rukou
sokumen tsuki = tsuki do strany
uraken uchi = úder hřbetem pěsti
tetsui uchi = úder pěstí malíkovou hranou
nukite tsuki =  bodnutí (úder) prsty
empi = loket
mae geri = kop dopředu
yoko geri = kop do boku
gedan barai = kryt na spodní pásmo
age uke = kryt na horní pásmo
shuto uke = obrana středního pásma hranou ruky
uchi uke = obrana středního pásma vedená zevnitř ven
morote uke = blok vedený oběma rukama, dvojitý blok
kosa uke = kryt zkříženýma rukama

hiji uke = blok loktem
tsukami uke = kryt uchopením
osae uke = obrana tlačením dolů
hiza uke = blok kolenem
sonoba mawate = změna postoje (chodidel) bez překroku
hanmi = tělo vytočené bokem do 45°
goshi kamae = postavení boků
fumikomi = kop dupnutím
haishu = hřbet ruky
kime = zpevnění, ohnisko síly
gohon kumite = kombinace útočných a obranných technik v pohybu s partnerem, 5x opakování
kihon ipon = kumite, řízené kumite na jednu bodující techniku
sokumen yoko uke = kryt do strany
juji uke = kryt zkříženýma rukama
kakiwake uke = kryt oběma rukama, kryt vytlačením
nagashi uke = blok otevřenou dlaní do strany zevnitř ven
manji uke = dvojitý blok na spodní a horní pásmo
sukui uke = obrana tlakem nahoru
haiwan uke = blok vrchní plochou předloktí
mawashi geri = obloukový kop
ushiro geri = kop dozadu
mikatsuki geri = obloukový kop chodidlem zvenčí dovnitř
ren geri = dvojitý kop
tate uchi = vertikální sek, obecně
haito uchi = úder vnitřní stranou ruky
kagi tsuki = hákový úder
kosa dachi = postoj se zkříženými nohami
sun dome, = zastavení útoku těsně před cílem
teisho = vnitřní strana ruky
zanshin = bojová připravenost
shitei kata = povinná kata
tokui kata = volitelná kata
otoshi = dolů
uchikomi = technika úderů

neko ashi dachi = kočičí postoj
shiko dachi = jezdecký postoj, těžiště uprostřed, špičky směřují ven pod úhlem 45°
teidži dachi = postoj do písmene L, špička zadní nohy směřuje ven pod úhlem 90°
ashi barai = podmet nohou
suri ashi = posun začínající přední nohou
yori ashi = posun začínající zadní nohou
ayumi ashi = krok vpřed
ura mawashi geri = obloukový kop patou
kansetsu geri = kop na koleno
age tsuki = úder zespoda nahoru, zvedák
yama tsuki = dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou

Zdroj: Směrnice TMK ČSKe 2017 | www.czechkarate.cz, PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.