Účastnili jsme se soustředění v Pršticích

Třetí listopadový víkend se konalo tradiční soustředění v Pršticích. Soustředění se účastnilo téměř padesát karatistů a z toho sedm kroměřížských: Monika Blešová, Ivana Laštůvková, Ladislav Havel, Marek Ginter, Ondřej Haša, Petra Němečková a Filip Posolda.

Soustředění bylo zaměřeno na velmi důležitou poslední soutěž sezony MČR ČSKe. Většina tréninků pokročilých proběhla pod vedením MUDr. Martina Čulena (9. DAN). V první části se probíraly kata Goju Ryu: Suparinpei, kata Tykyoku a další. V další části jsme se zaměřili na kata Pachu, Paiku, Anan, Anan Dai, Ohan Ohan Dai a Papuren. Tréninky se z části prolínalo i kumite a příprava na nedělní páskování. Páskování se z našeho oddílu účastnil Filip Posolda, který přesvědčil zkušební komisaře o tom, co umí a nové žluté kyu si právem zasloužil.